Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínka a pozvání

21. 7. 2019

Jistě si mnozí vzpomenou, že v letech 2014 až 2017 v naší čelákovické farnosti sloužil oblíbený farář P.Mikuláš Uličný. Stačilo jen pár let a z dlouho nemalovaného tmavého kostela je svatostánek, kde je opět v náležité úctě patronka kostela Panna Marie a začala se pozitivně měnit celá farnost. Byly zavedeny farní dny, bohoslužby se opět konaly i tam kde desítky let nic takového nebylo ( Vykáň, Káraný ). Byl připravený projekt rekonstrukce fary a pracovalo se na přípravě projektu rekonstrukce střechy čelákovického kostela, kam již několik let notně zatéká. Farní zahrada se zbavila hus a kachen spolku chovatelů a sálek na děkanství je opět smysluplně využíván, nejen pro farní účely, ale v přilehlém prostoru je i vynikající výtvarná dílna "Labyrint" dávající prostor dětem i seniorům. Mohl bych ještě dlouho psát o tom co se přičiněním P.Mikuláše Uličného změnilo.

prvni-svate-prijimani-5-deti.jpg

Jako blesk z čistého nebe však místo uznání zásluh zapůsobila 30.9.2017 informace o odvolání oblíbeného kněze a ještě více důvody proč se tak stalo. Prý se někde asi před třemi měsíci na zájezdě nemravně choval a hned se našli tací co roznášeli po městě báchorky o jeho směřování do vězení. Arcibiskupství podalo i trestní oznámení na policii ČR (což v mnoha případech mělo udělat a neudělalo) a vydalo několik opatření k zamezení nevhodného působení na farníky. Musel se m.j vystěhovat z fary a bydlet v dostatečné vzdálenosti z Čelákovic bez jakékoliv finanční podpory. Zajímavé je, že se za svého faráře postavila většina farníků již v druhé petici na jeho podporu. Proč v druhé petici? Již v předcházejícím roce byl pan farář krátce odvolaný díky několika lidem, kterým se znelíbil. Psali na arcibiskupství i jinde udání a hlavní slovo měl rodinný klan ke kterému měl pan farář z počátku důvěru. Dokonce byla uzavřena smlouva, kde se jeden z této povedené familie za 12 000, - Kč měsíčně  zavázal provádět administrativní práce pro farnost. Pan farář vyžadoval plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a když nebyl spokojený a ještě byl předložen neakceptovatelný návrh na prodloužení smlouvy začala válka. Většina farníků za panem farářem pevně stála a tak arcibiskupství asi po měsíci odvolání zrušilo. Bylo to dost trapné pro generálního vikáře, který odvolání i jeho zrušení musel v našem kostele obhájit při neobhajitelnosti důvodů odvolání. 

Mravnostní delikt však již byl dostatečně pádným důvodem k odchodu faráře a jmenování jiného. Nic na tom nezměnil ani fakt, že policie po krátkém šetření (asi 3 týdny) případ odložila jelikož se žádný trestný čin nestal. V církvi vše trvalo podstatně déle a ačkoli je již P.Mikuláš Uličný od 1.7.2019 farářem v jiné farnosti, v naší čelákovické zatím nebyla snaha odčinit spáchanou křivdu, ani dát na vědomí jeho nevinu. Život jde dál a jak se říká "vše zlé je k něčemu dobré". Víme kdo je kdo a to je podstatné. Ve farnosti je to snadné zde všichni přítomní z bohoslužby při prvním odvolání vědí co vše někdo dokáže říci v kostele za lži a vůbec se nestydí. Horší to je v případě našeho arcibiskupství, kde někdo anonymní nese výrazný podíl na poškození dobrého jména, finanční újmě a zdraví pana faráře.

Je dobré připomenout církevní zákon :  

Poškození dobré pověsti jiného člověka u církevního představeného je trestným činem a původce pomluvy může být donucen k poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (srov. kán 1390 §2 a 3 CIC).

Tedy měli pravdu členové farní rady, když neprodleně podali oznámení policii pro pomluvu. Nic nemohlo být vyšetřeno, jelikož policie z Arcibiskupství obdržela jen neurčité informace. A ještě naše snaha o zjištění pravdy byla veřejně zpochybněna. Někdo si kryl vlastní záda a pravda by asi moc bolela. Pan farář je nevinný a tak jsem zvědav, kdy arcibiskupství požene k zodpovědnosti pomlouvače. Platí přeci církevní zákon!!! Nebo jen pro někoho? 

Nevím, jak si vykládat skutečnost, že v naší církvi platí již od r.2015 směrnice o postupu při šetření zneužití nezletilých ve které naše církev zmiňuje presumci neviny a stanovuje, jak by mělo být s obviněním naloženo. V případě faráře Uličného žádná presumce neviny nebyla dodržena a ani postup šetření daný směrnicí. Jedině papež František byl záchranou neboť vydal po mnoha skandálech závazný postup pro celou římskokatolickou církev Motu proprio na téma zneužívání platný od 1.6.2019. Ejhle tyto činy musí církev vyšetřit do 90 dnů. Arcibiskupství pražské si dalo na čas a šetřilo (nešetřilo) po dobu více než 600 dní i když byl jasný závěr policie o nevině a to po asi 25 dnech.   

Zřejmě se ničeho dalšího nedočkáme ani toho zadostiučinění. Ti co mají plná ústa lásky se k šikaně faráře nepřiznají. Jsme však rádi, že P.Mikuláš Uličný je již od 1.7.2017 ustanovený ve farnosti Smečno (cca 6 km od Kladna a 1 hodinu autem z Čelákovic). V sobotu a neděli 27 - 28.7.2019 je ve Smečně Anenská pouť a tam se můžeme potkat s panem farářem při slavnostní mši od 10 hodin v kapli na zámku (samozřejmě nám nikdo nemůže zakázat návštěvu i při jiné příležitosti) . Jistě bude potěšený naší vzpomínkou. Poslední akce před jeho odvoláním byla pouť farníků do Staré Boleslavi, příští sobotu půjdou poutníci trochu delší trasu. 


20170928_081433.jpg