Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva radnice neříká pravdu

26. 2. 2015

Nevím kolik obyvatel četlo Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. Pravděpodobně jich mnoho nebylo, neboť zpráva je sice vyvěšena na internetových stránkách města, ale její podoba nebyla projednána ani v radě města. Proč se však pozastavuji nad tím, co se vytváří každý rok a dosud nebyly připomínky. Ve zprávě je uvedeno, že nebyla žádná soudní rozhodnutí. Já však vím, že bylo a o verdiktu soudu jsem zde již informoval 27.4.2014. Podle zákona by ve Výroční zprávě mělo být uvedeno :

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

Kde to najdu? V poskytování informací je však v Čelákovicích mnoho dalších nedostatků a nezákoných postupů. Podívejme se, jak radnice informuje o poskytnutých informacích m.j. také :

8.10.2014 Žadatelce byly poskytnuty informace týkající se programu zlepšování kvality ovzduší v Čelákovicích + odkaz na stránky kraje.

10.11.2014 Žadateli bylo poskytnuto položkové vyčíslení nákladů vynaložených na přemístění skříně ovladače semaforu na křižovatce silnice II/245 s ulicí v Prokopě.  

Jak by informovanost našich občanů měla vypadat se podívejme do Českého Brodu. Naše občanka se z odpovědi nedozvěděla vůbec nic  o programu zlepšování kvality ovzduší v Čelákovicích, neboť informace na internetových stránkách kraje vypovídají o opatřeních kraje a ne města Čelákovice. Korektní by bylo napsat "Vámi žádaný program v Čelákovicích nemáme". Občan možná obdržel vyčíslení nákladů, ale ty se měli dozvědět i ostatní občané neboť informace  vyžádané podle zákona č.106/1999 Sb. mají být zveřejněny na stránkách města. V Českém Brodě zveřejňují text žádosti občana i odpověď úřadu podobně jednají i v Lysé nad Labem (nehrají si na schovávanou).

Některé vyžádané informace na webu města v rozporu se zákonem uvedeny nejsou vůbec např. 25.7.2014 jsem požádal o informace k právnímu stavu územnéího plánu. Ptal jsem se m.j. na toto :

Zda město Čelákovice má zpracovaný právní stav územního plánu ve smyslu §55 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Musel jsem se odvolávat a poté jsem dne 18.9.2014 odbdržel konečnou odpověď. Zřejmě vedení města nechce zveřejnit informaci, že při jednání o územním plánu je zastupitelům i občanům  až dosud předkládán podklad, který má velmi daleko k právnímu stavu. Je tedy v Čelákovicích bezpráví? Zřejmě ano, když jsme svědky nedodržování zákona ze strany úředníků nedodržujících zveřejní dotazů a odpovědí na vyžádané informace a zamlčujících rozhodnutí soudu.

Smutné. Co s tím nová samospráva udělá?