Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční cena města

20. 6. 2014

Že jednání kolem Výroční ceny města na Zastupitelstvu města dne 19. 6. 2014 bude fiaskem, bylo možné předvídat již z předchozích náznaků a potvrdilo to i vlastní jednání zastupitelů. Jako zastupitel již druhým rokem nominovaný na Výroční cenu města, letos navíc velkým počtem spoluobčanů, kterým jsem za uznání mojí více než padesátileté práce pro město veřejně poděkoval a děkuji i prostřednictvím těchto stránek, jsem se před vlastním hlasováním o udělení Výroční ceny nominace vzdal. Kolegové zastupitelé, když se před časem dověděli o mojí nominaci, na které jsem vůbec nelpěl, rychle hledali někoho vhodného, stejně jako v loňském roce, protože nebezpečí udělení Výroční ceny Špačkovi vzhledem k počtu předložených návrhů v minulosti se dalo předpokládat. Že tím pádem nikdo z nominovaných neobdrží potřebný počet hlasů, bylo jasné a můj názor o zpolitizování celé akce jsem i veřejně přednesl. Domníval jsem se, že by udělování ceny nemělo být pro politické půtky přerušeno, proto jsem požádal kolegyně a kolegy zastupitelé, aby se v tento moment oprostili od své politické příslušnosti a podpořili mnou předložený návrh udělit letošní Výroční cenu města

panu doc. PhDr. Jaroslavu Kašparovi, CSc.,

ku příležitosti jeho 85. narozenin

Pan dr. Kašpar, občan našeho města, kde také žije více než 60 let, se narodil 3. června 1929 ve Svářeni u Vysokého Mýta. Byl dlouholetým vysokoškolským pedagogem na FF UK v Praze, pracoval jako vědecký pracovník, historik, známe jej jako dlouholetého kronikáře města a autora řady vědeckých a vědeckopopulárních studií, zabývajících se předně dějinami pozdního feudalismu a problematikou paleografie novověkých písem a i autora četných historických pojednání věnovaných našemu městu.

Bohužel, paní starostka se s mým návrhem neztotožnila s odvoláním na Statut z roku 2011, kde článek II., bod č. 5. zní „Podání musí být učiněno nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím nebude v témže roce přihlíženo“. Tento již překonaný mírně řečeno „nepodařený statut“ -  podepsaný tehdejším starostou Bc. Josefem Pátkem a místostarostou Ing. Jaroslavem Rynešem, kde se doslova uvádí:

Výroční cena města Čelákovic

„Výroční cena města Čelákovic“ se zřizuje a uděluje v souladu s § 84, odst. 2, písmena s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde však písmeno s) v citovaném zákoně zní:

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce

Na moji námitku, že Statut nemůže stát nad zákonem o obcích, kde je uvedeno pouze, že  Zastupitelstvu obce je vyhrazeno udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce“ paní starostka nevzala v potaz a o mém předloženém návrhu usnesení nenechala ani  hlasovat.

Při svém vystoupení jsem také uvedl: „Vzhledem k tomu, že čím dále více poznávám, že udělování Výroční ceny města je zpolitizované, jak osobně i na DF města pan zastupitel dr. Rýdlo dává najevo, a že se nesnažíte ve smyslu platného statutu spravedlivě posuzovat přínos pro kulturu města a společnosti a Vaše rozhodování nelze brát jako apolitické, vzdávám se jako kandidát této nominace“. K tomu pak pan dr. Rýdlo prohlásil, že nic takového neuvedl, což jak „po pečlivém přečtení“ tvrdil i občan Rych z obecenstva, a tak nevím, zda za pana zastupitele Rýdla nepíše na DF města někdo jiný. Aby si čtenář sám mohl udělat názor, zda jsem sdělil pravdu či nikoliv, tak zde je z 11. června výňatek, který napsal pan dr. Rýdlo na DF: Z rady doporučení nevzešlo, kdo zná náš komunálněpolitický rybník ví proč. Není to ale podstatné…. Že je výroční cena politickým nástrojem je snad všem jasné, byť by to tak být nemělo.“ a 19. června ještě dodává „Jistě se shodneme, že výroční cena by neměla být výsledkem politického boje, ale výsledkem konsenzu a vzájemného respektování se a uznání navrhovaných osob.“.

Akorát mě mrzí, že neutrální řešení, návrh na udělení ceny panu doc. PhDr. J. Kašparovi, CSc. neprošel a s konstatováním pana dr. Rýdla, že zde máme „komunálněpolitický rybník“, lze jen souhlasit…

                                                                                                                                     Jaroslav Špaček                                                                                                                   zastupitel města