Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studenti píší zastupitelům

8. 4. 2017

Otevřený dopis studentů gymnázia Čelákovice zastupitelům Středočeského kraje
 
Vážené členky a vážení členové zastupitelstva, 
 
obracíme se na Vás jako představitele hlavního orgánu samosprávy našeho zřizovatele se žádostí, zda byste se na svém dalším jednání zastupitelstva mohli zabývat problémem, který nás velice tíží. Jedná se o to, že se nemůžeme normálně učit v budově naší školy. A ještě horší je to, že nemáme ani trochu jistoty, že se tento problém v dohledné a přijatelné době vyřeší. Víme, že jako zastupitelé kraje máte mnoho odpovědných úkolů a že osud učitelů a studentů malého gymnázia nepatří mezi Vaše priority. A proto se Vám na následujících několika řádcích pokusíme vylíčit naši situaci. 
Letos 12. ledna došlo ve dvou místnostech naší školy k havárii stropu. Pod tíhou vody z prasklého topení se tu zřítila sádrokartonová konstrukce. Z bezpečnostních důvodů následovalo uzavření všech učeben. Vedení našeho gymnázia díky svému úsilí i operativnosti zajistilo do dvou dnů náhradní prostory pro naši výuku v různých objektech na území našeho města. Dne 16. ledna jsme se díky tomu opět začali učit. V té době jsme však ještě všichni věřili, že toto provizorium je jen krátkodobé, a že se brzy vrátíme zpět do „svého“. Doufali jsme, že nám v tom aktivně pomůže vedení našeho města, kterému nejenže záleží na naší škole, ale hlavně také proto, že právě ono je vlastníkem budovy, kde naše gymnázium sídlí. To se však nestalo. Po více jak dvou a půl měsících město ještě ani nezahájilo žádné opravné práce. Co jde jinde opravit za 2 měsíce, se v našem městě účelově protahuje. Špatně vnímáme také chování vedení města k zástupcům našeho gymnázia a k našim rodičům v pracovní skupině ustanovené na ZM 25. 1. 2017, která byla na návrh starosty dokonce zrušena. 
Na březnové jednání zastupitelstva Čelákovic jsme se jako studenti dostavili v hojném počtu, a svou přítomností i transparenty jsme dali najevo náš názor na věc. Chtěli jsme také vedení města přečíst naše stanovisko (nebo naši výzvu zastupitelům) v rozpravě k tomuto bodu. Jaké však bylo naše překvapení, když bod týkající se havarijního stavu budovy gymnázia koaliční zastupitelé za ODS a ANO na jednání zastupitelstva odmítli zařadit. A tak proběhla jen krátká diskuse pouze v bodu Plnění usnesení. Na návrh pana starosty Ing. Pátka byla i tato rozprava předčasně ukončena. Navíc jsme byli jednou z přítomných radních za svoji aktivitu osočeni, že v nás „někdo“ vyvolává averzi vůči vedení města.  
 
Ne, nejsme nikým manipulováni, mnohým z nás již bylo 18 let. A i ti mladší z nás si jistě udělali svůj názor přinejmenším v okamžiku, kdy viděli jednání zastupitelstva na vlastní oči. Pro nás všechny to v každém případě byla smutná „lekce demokracie“. Zastupitelé dvou koaličních stran (ODS a ANO) nám v praxi ukázali, jak to v politice chodí, nebo vlastně spíše, jak by to chodit nemělo. Přístup města považujeme za aroganci moci a vážné ohrožení základních myšlenek demokracie.
A tak se obracíme na Vás, zástupce našeho zřizovatele, jako naši poslední šanci a ptáme se, zda se máme opravdu smířit s tím, že naše starosti a potřeby politiky nezajímají? Uděláte jako krajští zastupitelé něco pro to, aby termín zahájení výuky v opravených prostorách byl co nejdříve, nejpozději  4. 9. 2017? A pokud ano, kdy, kde a co?
Doufáme, že nás přesvědčíte o opaku, tedy o tom, že demokracie má smysl a naše účast může něco změnit.  Děkujeme Vám předem, že nás nezklamete.
 
V Čelákovicích dne 7.4.2017                                                                         Studenti Gymnázia Čelákovice