Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spor o informace ukončil krajský úřad

21. 10. 2014

Jak jsem již informoval proběhlo soudní řízení o vydání informace o platech a odměnách vedoucích pracovníku mětsta a jeho příspěvkových organizací a město Čelákovice po čtyřech letech informace poskytlo. Komu by se mohlo zdát, že tím problémy skončily ať na toto zdání zapomene. Úředníci měststkého úřadu si vždy nějaký způsob najdou, jak žádané informace nevydat. Je to zbytečné plýtvání časem úředníků a také těch co o informace žádají, ale to už tak v Čelákovicích bývá. Každá změna byť uvedená v zákoně má trnitou cestu, ale nakonec se i u nás prosadí. Podal jsem žádost o sdělení informací o udělené mimořádné odměně řediteli muzea neboť o jejím smyslu mám vážné pochybnosti. První žádost zaslaná městu Čelákovice mě byla odmítnuta neboť prý muzeum je příspěvkovou organizací a město nemá požadované informace. Obrátil jsem se na muzeum a tam samozřejmě pan ředitel dělal obstrukce a napsal mi, že informaci mám připravenou k vydání avšak musím buď zaplatit poštovné a nebo si informaci připravenou v zapečetěné obálce v muzeu vyzvednout.Prý je toto opatření nutné s uhledem na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona.Nechal jsem to být neboť takový postup je proti rozhodnutí soudu, který nařídil informaci vydat a město ji také bez dalších obstrukcí vydalo bez nějakých zapečetěných obálek a nebo placení poštovného. Při další odměně jsem znova požádal město o vydání informace a znovu jsem narazil. Tentokrát prý mám zaplatit v pokladně 2,-Kč a poté mi bude informace vydána. Byl to pokrok neboť při první žádosti jsem měl platit 46, - Kč. Proč však mám chodit do pokladny a platit 2,-Kč? Prý za kopii požadovaného dokumentu!!! Já však žádný dokument nechtěl, chtěl jsem jen informaci kolik a proč? Napsal jsem odvolání a to jsem adresoval odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten rozhodl o tom, že nemusím platit 2, - Kč a informace mě má být vydána. Asi si řeknete on se zbláznil, přeci neabsolvuje odvolací řízení pro ušetření dvou korun! Ne nejde o ty ušetřené peníze, ale o příklad toho, jak má úřad postupovat neboť již nikdy nemůže postupovat jinak a musí dodržet postup podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.Je to celé smutné neboť úředníci nedodržují zákon a to by být nemělo.  

Co z výše uvedeného toho vyplývá:

1. Jde o sdělení informace o platech a odměnách příjemce veřejných prostředků a zde platí bez jakéhokoliv omezení § 8b zákona 106/1999 Sb.Výklad tohoto § byl předmětem sporu mezi úřadem pro ochranu osobních údajů a zastánci svobodného přístupu k informacím. V současné době se ustálil názor, že nebudou vydány informace o všech příjemcích veřejných prostředků, ale jen těch co s nimi nakládají.Jde o ředitele příspěvkových organizací případně organizací se 100% majetkovou účastí města (Q-byt,Technické služby) a úředníky radnice ve funkci vedoucích odborů a starostu a místostarostu.Informaci obdržite v zákonem daném termínu 15 dnů dle § 14 odst 5 písmeno d)  na Vaši elektronickou adresu

2. Město Čelákovice musí vydat informaci, kterou má k dispozici byť se jedná o ředitele příspěvkové organizace neboť dle §3 odst.3 zákona 106/1999 Sb. neboť informací dle tohoto zákona je jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audivizionálního. Tedy nelze tvrdit, že město informace o platech a odměnách ředitelů příspěvkových organizací nemá pokud je schválila rada města.

3.Město má povinnost poskytnuté informace uveřejnit na webu města a to do 15ti dnů od poskytnutí informace §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. Zatím to však dělá ne zcela vyhovujícím způsobem neboť zveřejňuje jen tzv. doprovodnou informaci a výši přidělených odměn zatajuje. To je však jen otázka času, kdy odpovědní úřednici zjistí, že je to pro ně nevýhodné a údaje zveřejní v plném rozsahu.

4. Město má povinnost do 7mi dnů poskytnout informaci směřující k poskytnutí zveřejněné informace viz §6 zákona 106/199 Sb. . To znamená, že pokud bude chtít informace o tom co by mělo být uvedeno na stránkách města a je tam jen informace doprovodná musí Vám Váš dotaz v uvedeném termínu vyřídit.

5. Pokud budete sestavovat odvolání rád Vám pomohu a stačí napsat na můj e-mail iglom@seznam.cz Ve své žádosti adresované na mu@celakovice.cz nezapomeňte uvést, že žádáte o informace dle zákona č.106/1999 Sb. své datum narození a místo bydliště a také pokud si chcete ulehčit příjem informace uveďte, že žádáte o zaslání na konkrétní e-mailovou adresu.

nejnovější rozsudek ve věci přístupu k informacím : platy úředníků ve veřejné správě nesmějí být tajné rozhodl Nejvyššé správní soud

znění rozsudku

http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63070560-josef-baxa-predseda-nss