Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skandál trvá termín předání oprav v gymnáziu nedodržen

17. 8. 2017

Aktualizováno 17.8.2017

Řada lidí se ptá, kdy proběhne předání opravených prostor gymnáziu. Na dotaz, jak a kdy budou předány opravené prostory gymnáziu, odpovídá ředitelka gymnázia paní Pehrová :

Pan starosta mi v pátek 11. 8. ve svém  mailu oznámil, že dne 15. 8.2017 bude zahájeno předávání díla Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP Čelákovice, J. A. Komenského č.p. 414 od dodavatele městu a požádal mne o návrh termínu předání prostor 3. NP gymnáziu.
V pondělí 14. 8. jsem navrhla termín ve dnech 16. 8. až 18. 8. 2017 od 9:00 hodin, nejlépe hned 16. 8. 2017 a požádala o návrh předávacího protokolu předem, abychom celý proces lépe zvládli a urychlili.

Starosta reagoval 15. 8. odpoledne s tím, že s reakcí čekal na proběhnutí dnešních dvou akcí, a to zahájení předání stavby od dodavatele a zahájení kolaudačního řízení Stavebním úřadem. „Termín předání, s ohledem na výše uvedené, stanovuji na pondělí 21.  8. 2017 od 13:00 se srazem zúčastněných před budovou školy.  Vámi žádaný předávací protokol zašleme předem.“ tolik pí.ředitelka Pehrová

Vznesl jsem též dotaz na zastupitele Tomáše Janáka zda mu byla umožněna účast na kontrolním dnu (žádal spolu se zastupitelkou Grygarovou). Pan Janák : "neobdržel jsem pozvání, ale získal jsem zápisy z jednotlivých kontrolních dnů. Je s podivem, že pí.Čílová píše své poznatky o účasti na kontrolním dni 7.8.2017, ale zápis z tohoto jednání její účast nepotvrzuje a ani neuvádí zjištění ing.Číly potvrzené stavebním dozorem investora ing.Kubátem. Zřejmě jde o další zakrývání pravdivého stavu". tolik zastupitel Janák.

Co více dodat? Počkejme a uvidíme. Transparentnost jednání vedení města je obecně známá a odmítnutí zastupitelů hlasovat o potvrzení bezpečného předání také. Jak vše dopadne se zřejmě velmi brzo dozvíme. Předávací protokol prý pí. ředitelka obdrží v předstihu. Zda bude obsahovat potvrzení např. o požární bezpečnosti si jistě zástupce rodičů pí.Čílová nenechá ujít.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

původní text poznatky pí.Čílové

Dne 7. 8. 2017 od 8 hodin proběhl kontrolní den na stavbě ve 3.NP budovy ZŠ Komenského (oprava sádrokartonových stropů a rekonstrukce topné soustavy), jehož 1. části jsme se s manželem na pozvání stavebního dozora zúčastnili. Účastníky byli: tajemník MÚ Přenosil, radní Studnička, vedoucí odboru majetku a investic Kandlová, projektant a jednatel Jon z projekční firmy V&M spol. s r.o. Liberec, odpovědná osoba zhotovitele VPK Suchý s.r.o. Melichar, stavební dozor Kubát, stavbyvedoucí Bauer, subdodavatel sdk Choura, jednatel Kweku Bělina a další pracovníci subdodavatelů, po 50 minutách dorazil krajský radní pro školství Skopeček. 

Se stavebním dozorem manžel probral nesrovnalosti zhotovené části stavby s projektovou dokumentací včetně technologických postupů, jde o záměnu UA profilů za podstatně levnější CD profily a jejich kotvení ve skladbě, která není z požárně bezpečnostního hlediska odzkoušená a o kvalitu provedených montážních prací. Dle dozora stavby došlo v průběhu stavby ke změnám v projektu a od dodavatele sádrokartonů Rigipsu prý dostanou časem krom předběžného vyjádření o vhodnosti nové skladby sdk i doklad o odzkoušení Pavusem (certifikovaná zkušebna na požární bezpečnost), který v tento moment ale neexistuje a termín vyhotovení a předání potvrzení není znám. Stavba probíhá od 29. 5.2017 bez potřebných papírů a dokladů, teprve 19. 7. 2017 společnost Rigips vydala vyjádření o vhodnosti nově použité skladby sdk, ale bez prokázání bezpečnosti z požárního hlediska. Odpovědná osoba mi sdělila v přátelském rozhovoru, že všem nařídil, aby si dali papíry do pořádku, tak na tom všichni pracují.

Změny ke změnovým listům budou muset pánové dodatečně rychle dodělat, protože verze změnového listu k projektu, kterou manžel oficiálně od úřadu na základě žádosti dle zákona č. 106 dostal, tvrzení stavebního dozora neobsahují.

Již při předání stavby zhotoviteli v květnu jsem diskutovala se stavbyvedoucím o tom, že je třeba prověřit kvalitu provedených sádrokartonů nad havarovanými prostory (učebna chemie), které prováděla firma p. Choury a pan Bauer to slíbil. Dnes jsem jej vyzvala, aby se vyjádřil k provedení sdk nad chemií. Opovědí bylo, že dle jeho názoru a papírů je vše v pořádku. Pan Choura neustále omílá, že je to udělané dobře a na vše má papíry od Knaufu. 

Zatímco radní Skopeček hovořil se zhotoviteli, kteří jej informovali o tom, jak stavba probíhá standardně a vše je až na nejistotu včasného dodání kompenzátorů pro topení v pořádku, byl manžel se stavebním dozorem na půdě a přeměřovali rozteče nad diskutovanými prostorami.  Slezli dolů v momentě, kdy jsem se ptala radního Skopečka, jak bude reagovat na požadavky rodičů ohledně doložení bezpečnosti opravovaných prostor autorizovanou osobou ze statického i požárního hlediska, které přeposlala ředitelka gymnázia představitelům kraje. Dále jsem uvedla na pravou míru informace o standardním průběhu stavby a postupu při zhotovení sdk, který není v souladu s projektovou dokumentací z jara tohoto roku, na kterou se čekalo několik měsíců a město za ni zaplatilo 156 tisíc bez DPH. Po té následovalo hlášení p. Číly o tom,  co nahoře naměřili, a že provedení sádrokartonové konstrukce nad chemií je hrubě špatně. Stavební dozor p. Kubát to potvrdil.

Na radního Skopečka jako zástupce zřizovatele gymnázia jsem apelovala na doložení potřebných dokladů a prokázání bezpečnosti opravených prostor, aby ujistil rodiče, prohlásil, že vše bude učiněno podle práva. Naše setkání s účastníky kontrolního dne jsem zakončila sdělením, že jim od 25. ledna všemi dostupnými prostředky říkáme, že sádrokarton není udělán dobře a že všem zúčastněným je to úplně jedno. 

Co bude v dnešním zápisu z kontrolního dne a jaký bude další postup je s otazníkem, my jsme opustili stavbu v 9:15. V den předání by měly být doloženy potřebné doklady (prohlášení o shodě, atesty atd.), bez nich by stavba neměla být předána. Na můj dotaz, kdy se plánuje předání, odpověděl dozor, že zatím platí termín 15. 8., že to budou řešit dnes v rámci kontrolního dne včetně pozvánek na kolaudaci.