Jdi na obsah Jdi na menu
 


Situace na gymnáziu projednávána na zastupitelstvu kraje

30. 4. 2017

AKTUALIZOVÁNO vývoj událostí následujících po havárii najdete zde

Zpráva o diskusi k situaci čelákovického gymnázia na krajském zastupitelstvu SK 25.4.2017.

V rámci bodu Různé byla na zasedání zastupitelstva SK dne 25. 4. 2017 diskutována situace čelákovického gymnázia. Úvodní příspěvek přednesl radní pro oblast školství Ing. Skopeček, v kterém informoval o obecně známých skutečnostech a že kraj slíbil finanční pomoc gymnáziu. Vzhledem ke složité komunikaci mezi gymnáziem a městem, bude další jednání probíhat za účasti zástupce kraje, který bude hrát roli zprostředkovatele pro obě strany. Sdělil, že se gymnázium stalo v Čelákovicích politickým tématem a že jednal při poslední návštěvě 21. 4. i se studenty, kterým situaci vysvětlil.

Následovalo vystoupení zástupce rodičů paní Čílové, která přítomné seznámila s technickým stavem sádrokartonových stropů v celém 3.NP, které užívá gymnázium a skutečnou příčinou havárie. Dále informovala o činnosti části pracovní skupiny rodičů a gymnázia, kteří usilovali o co nejrychlejší a bezpečné řešení oprav s cílem, aby se žáci mohli co nejdříve vrátit k výuce v prostorách gymnázia a také o tom, jak a proč byla tato pracovní skupina zrušena. Vysvětlila, že šlo v rámci urychlení zahájení oprav využít projektovou dokumentaci z roku 2000, která je v pořádku, místo toho město zvolilo cestu zadání nových projektů s dlouhými lhůtami pro vypracování, a tak ještě 3,5 měsíce po události nebyla zahájena oprava 3.NP.

Uvedla, že informace o postupu a řešení byly kraji dosud zprostředkovávány především po stranické linii ODS starostou Ing. Pátkem, a dokud studenti nezaslali svůj otevřený dopis, nebyla problému věnována patřičná pozornost. Některé krajské zastupitele po obdržení dopisu studentů zajímalo, co a kterými subjekty bylo v této věci podniknuto, proto vznikl Přehled událostí po havárii, který měl být poskytnut všem krajským zastupitelům k příspěvku paní Čílové. Ten se paní hejtmanka rozhodla zastupitelům nepředat s důvodem: „Není zvykem, aby lidi z pléna poskytovali zastupitelům nějaké materiály.“ Vzhledem k tomu, že se jednalo teprve o v pořadí 3. zastupitelstvo kraje, lze těžko hovořit o zvyklostech, jednací řád žádné takové omezení neobsahuje. Paní Čílová chronologicky zrekapitulovala hlavní aktivity Kraje v řešení důsledků havárie, nemapovala komunikaci mezi subjekty.

23.1. Schůzka radního Skopečka a vedoucího odboru školství  Coufala s vedením města v Čelákovicích bez přítomnosti ředitelky, výsledek a dopad schůzky není znám.

3.3.  Neohlášená účast zástupce kraje na 3. Setkání pracovní skupiny – v zápise nebyly podány objektivní informace, informace k technickému řešení a termínům v zápise chybí!

8.3. Gymnázium obdrželo mimořádnou zálohu od kraje a to je dosud jediná finanční podpora

9.3. Dohadovací řízení na kraji za účasti ředitelky gymnízia – příslib navýšení provozních prostředků, ale vyplacení až po ukončení prací a vypořádání škodné události – tedy reálně nejdříve říjen!

21.3. Nestandardní dopis radního ředitelce, v kterém jí vyzývá, aby ukončila právní kroky v řešení nájemního vztahu s městem. Jde o požadavek gymnázia na vrácení nájemného za dobu, kdy nelze prostory užívat. Jinými slovy radní chce, aby nehájila zájmy gymnázia, jehož je statutárem a jež je smluvní stranou nájemního vztahu. 

21.4. návštěva radního a vedoucího odboru školství v Čelákovicích za účelem setkání se studenty. Došlo i k setkání s částí pracovní skupiny.

 

S komentářem, že doufá, že budou dále uvedené informace využity jako podnět ke zlepšení a s dobrým úmyslem, zhodnotila přístup Kraje a položila několik dotazů:

  1. Kraj celou dobu nekomunikuje se svým zástupcem ve Školské radě gymnázia, který je zároveň členem pracovní skupiny ZM pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie. Nevyužívá nástroje, který má.

  2. Vedení města Čelákovice předložilo hrubý harmonogram činností a prací, s kterým je seznámen i pan radní pro školství. Na zastupitelstvu města Čelákovic 29. 3. starosta slíbil, že další kroky budou diskutovány za účasti kraje, města a ředitelky gymnázia (rodiče vyloučil) a že termín schůzky bude stanoven co nejdříve. Dosud se tak nestalo, měsíc je téměř pryč.

     

  3. Bude kraj dohlížet nad realizací oprav a dodržováním dílčích termínů harmonogramu prací, tak aby byl dodržen plánovaný termín předání do 4. 9. 2017? Bude si vyžadovat průběžné informace, které poskytne i rodičům? U nás v Čelákovicích se bohužel nemůžeme spolehnout na poskytování informací městem, to totiž nedodržuje ani zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.  Informace často zatajuje, upravuje a manipuluje podle svých záměrů.

     

  4. Připraví kraj variantu řešení náhradních prostor pro případ, že by město nestihlo včas zrealizovat a předat opravené a bezpečné prostory 4. 9. 2017?

     

K příspěvku paní Čílové se v diskusi překvapivě vyjadřovala řada zastupitelů. Věcně na položené dotazy a podněty reagovala jen Předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání Mgr. Mrzílková, která slíbila se situací ve výboru i nadále zabývat, vyžadovat si informace o postupu prací v souladu s bodem 3 a poskytovat je dál. Paní hejtmanku a radního popudilo, že paní Čílová ve svém vystoupení uvedla, že kraj neprojevoval až do dopisu studentů dostatečný zájem. Paní hejtmanka sdělila, že kraj se věcí intenzivně zabývá, jak ona sama, tak pan radní Skopeček ve věci komunikovali. Co konkrétního jejich komunikace přinesla, jsme se bohužel nedozvěděli. Pozitivní je, že hejtmanka projevila zájem o skutečnost, že se v Čelákovicích nedodržuje zákon č. 106/1999 S. a vyzvala k podání stížnosti na kraj.