Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komise je zbytečná, jednáme s odborníky napřímo.

7. 12. 2016

Nadpis příspěvku cituje slova starosty Pátka z „Otevřeného fora“ na FB. Při debatě o kvalitě ovzduší se otevřela i problematika zrušení komise pro životní prostředí a starosta jasně vyjádřil to, čemu se lidově říká „nenecháme si do toho kecat“. Existence komise je podle mého názoru zástupný problém, neboť zda bude, či nebude nějaká komise, rozhodně ovzduší nezlepší. Je zde však pohled trochu z jiného úhlu.

Ozval se názor, zda Čelákovice mají dostatek odborníků. Máme je?  V takové komisi bych očekával odborníky na problematiku zeleně, vody, odpadů, ovzduší a možná i jiné. Především ty co mají zájem o zlepšení. Není nutné, aby to byli stále stejní lidé. Vyhrála ODS a tak tedy ať navrhne svoje lidi a ti ať pracují a o své činnosti podávají zprávy ostatním občanům formou zápisů z jednání. Komise je jen poradním orgánem rady a tak rada nemusí jejich návrhy přijmout, ale měla by dát jasně najevo, proč se s návrhy neztotožňuje. Starosta Pátek jedná s odborníky napřímo a asi by to také nevadilo, pokud by z jednání vzešel zápis a ten by každý mohl vidět na stránkách města. Skutečnost je ale jiná. Vedou se jednání a ta bez dalšího seznámení v komisích jsou překládána radě města a někdy i v zastupitelstvu. Projednávají se tak polotovary, které zbytečně hýbou celým městem jako např. kompostárna a protahují jednání do pozdních hodin a nakonec se vše potichu zruší. Jednání s odborníky by nemělo být jednostranné tj. jen s těmi co s námi mají stejný názor. Na otázky ovzduší máme v Čelákovicích odborníka ing.Jana Topinku Csc.  Jeho názor však není ve vedení města žádaný a ani není zájem o to co se zjistilo při měření  v r.2015. Jinak by někdo z vedení města přišel na besedu s odborníky , kteří v programu MEDETOX prověřili vliv dopravy na ovzduší v našich ulicích.

Starosta dále v diskuzi uvedl, že je 602 obcí kde jistě všechny nemají komisi pro životní prostředí. Máme prý argumentovat. Tedy rozhodně nebudeme hledat „bílou vránu“ tou jsou Čelákovice, byť se jistě nějaká sestřička najde. Stačí se rozhlédnout po okolí Brandýs – Stará Boleslav, Český Brod, Lysá nad Labem, Poděbrady, Neratovice, Nymburk a lze jmenovat dlouhý seznam tam všude poradní orgán pro životní prostředí existuje. Jsou města mající otevřenost, jako základní podmínku každého jednání . V nedalekých Říčanech nechávají všechny základní problémy na občanech a hledají, jak získat jejich vyjádření. Dávají jim možnost navrhnout,  co se bude dělat, a o návrzích jednají na veřejných shromážděních.

V Čelákovicích nejen, že chybí poradní orgány a vedení města si plně vystačí samo, ale i ve Zpravodaji města Čelákovice panuje tuhá cenzura a tak vše vypadá dokonale. Stačí pohled do okolních obcí a  zjistíte, že se cenzury nebojí viz.Listy z Lysé nad Labem nebo Kurýr z Říčan.  V Čelákovicích dříve za starostů Šaldy a Klicpery se kritický názor připouštěl, ale dnes již zcela vymizel. To je ten výše uvedený úhel pohledu. Bylo zrušeno i partnerství s portálem LEPŠÍ MÍSTO, kde se občané domáhali zlepšení stavu některých neutěšených míst ve městě.

zed---kopie--2-.jpg

Způsob vedení města nezaručuje kontinuitu naplánovaných akcí a jelikož plány jsou připravovány bez veřejnosti není v Čelákovicích neobvyklé rušit to, co minulé vedení připravilo. Jsou to nemalé ztráty finanční i časové viz školka a připravovaný záměr rekonstrukce stadionu. Bylo by načase s dosavadním vyloučením občanů z veřejného života skončit. Možná budeme mít i komisi pro kulturu i zde se jen těžko najde město podobná „bílá vrána“.

Uvidíme. Čas ukáže a možná se někdo podívá na stránky výše uvedených Listů a Kurýra. Co jde v Říčanech a Lysé nad Labem,  to musí jít i v Čelákovicích.