Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání města z pozice síly

22. 2. 2017

Dnes jsem na internetových stránkách města objevil informaci o 2.jednání pracovní skupiny, kterou ustavilo zastupitelstvo k řešení havárie podhledu v gymnáziu. Je zde přiložen i zápis o jednání celkem 12ti členné skupiny a v doprovodném textu čteme m.j. toto :  Rodiče žáků a vedení Gymnázia požadovali doplnit ještě další informace do zápisu, aby mohli vyslovit formou podpisu souhlas se zápisem.(konec citace). Po konzultaci s jedním členem jsem se dozvěděl trochu odlišné znění a vlastně i skutečnost, že se zápisem nesouhlasí minimálně polovina účastníků jednání. Nevadí to panu starostovi? Zastupitelstvo ustanovilo pracovní skupinu, která měla formou pracovních jednání dospět k maximálně prospěšnému výsledku řešení havárie a to nejen pro vedení města, ale i pro studenty a učitele gymnázia. Skutečnost však naznačuje něco jiného. Rodiče žáků a vedení gymnázia sice požadovali doplnění zápisu, ale nebyli vyslyšeni. O čem asi zápis vypovídá? Přináší skutečně objektivní informace? Zajímal jsem se o to co není v zápise uvedeno a získal jsem koncept zápisu s nezapsanými požadavky ze strany gymnázia.  

Co m.j. chybí:

- při montáži nebyl dodržen technologický postup platný v r.2001

- máme k dispozici informaci, že provedení sdk konstrukce není v pořádku. Budeme čekat na finální verzi posudku, aby se mohlo rozhodnout, jaké další kroky podnikneme. Sdk konstrukce jsou v mnoha ohledech z hlediska bezpečnostního nevyhovující, proto se v prostorách 3. NP neučí. 

- Gymnázium a rodiče poukázali na neplnění nájemní smlouvy ze strany pronajímatele - města. Nájemce - Gymnázium má nárok v případě, že není možné řádně pronajaté prostory k danému účelu užívat, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání náhradní prostory. Město zatím zajistilo jen malou část prostor odpovídající požadavkům na výuku zejména celých tříd pro 25-30 žáků, podstatná část výuky proto musí probíhat i v pronajímaných prostorech. Pan starosta Pátek se nevyjádřil, zda je město připraveno nájem za tyto prostory hradit (konec citace z konceptu gymnázia).

Již delší čas sledujeme zprávy o cenzuře ve Zpravodaji města Čelákovice a většina občanů nevěří tomu co vedení města zveřejňuje v médiích. Zastupitelům se dostávají informace obdobně upravené, jako ty co jsou ve sporném zápise. Zápis zřejmě zůstane nepodepsán a bude dokladem pochybného uplatnění síly vedení města. Vztahy vedení města a jednotlivých institucí by měly být partnerské, ale k těm má dosavadní jednání opravdu daleko.