Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsem udal město

25. 11. 2015

Jak jsem „udal město“

Chci reagovat na slova pana starosty a místostarosty II, kteří mne na veřejném jednání zastupitelstva 4. 11. 2015 nařkli z toho, že jsem udal město. To je závažné obvinění. Jak to s tím údajným udáváním tedy ve skutečnosti bylo? V místě tzv. Dělnických domků dochází už dlouho k havarijní situaci, jak jsme se mohli dočíst i v našem Zpravodaji. Do okolí jsou vypouštěny splašky z blízkých obydlí, protože zde chybí kanalizace. Podle místních se zde množí i potkani. Město o situaci vědělo z portálu Lepší místo a z jednání komise pro životní prostředí nejméně od června 2014, ale Odbor životního prostředí problém přes urgence neřešil. Komise navrhovala dočasné umístění jímky na zachytávání splašků, což lze realizovat i bez změny územního plánu. Po téměř roce nulové reakce od města jsem se tedy v dubnu 2015 obrátil na nadřízený orgán OŽP, který je také věcně příslušným orgánem k nakládání s odpadními vodami (vodoprávní úřad), a to podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Učinil jsem tak v obavách o možné šíření infekčních chorob. Situace se konečně dala do pohybu a město muselo konat. Byl bych rád, kdybychom se oprostili od vzájemných obviňování a společnými silami se zasadili o lepší životní prostředí města, ve kterém žijeme. Proběhlo již několik úklidových akcí, sázení stromů a další akce plánují dobrovolníci pro zkrášlení našeho města. Zakopejme válečnou sekeru a vykopejme místo ní motyčku a na důkaz obnovené spolupráce zasaďme strom.

Petr Petřík