Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hledá se ředitel Q-bytu a tajemník MěÚ

23. 5. 2015

Aktualizováno 23.5.2015

Kdo ještě na radnici zůstal. Povedou náhrady ke kvalitě a nebo k odměnění za podporu ve volbách?

 

Jednatel společnosti Q-BYT Čelákovice, s. r. o. vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: ŘEDITEL SPOLEČNOSTI Q-BYT Čelákovice, s. r. o. (zajištění správy bytů, služeb spojených s bydlením a výroby a rozvodu tepla). Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU Místo výkonu práce: Čelákovice Předpoklady: fyzická osoba starší 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk; způsobilost k právním úkonům; morální a občanská bezúhonnost. Další předpoklady: vysokošolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokošolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání (výhodou ekonomické zaměřní);  uživatelská znalost MS Office + dobrá znalost práce s PC;  vysoká flexibilita a spolehlivost;  řídící schopnosti, komunikativnost v jednání s lidmi, výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu;  pečlivost a přjemné vystupování;  řdičské oprávněí skupiny B. Výhodou při výběrovém řízení je: praxe ve vedoucí funkci minimálně 2 roky;  praxe v obdobné čnnosti minimálně2 roky;  zkušnosti s řízením právnické osoby (s. r. o.) a znalost fungování ekonomické společosti;  znalost zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněí (zejména v části týkající se nájmu bytů;  znalost problematiky nájmů a prodeje bytového fondu, přpravy smluv o nájmu a prodeji bytů  znalost zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  zkušnosti s provozem tepelného hospodářtví;  znalost problematiky samosprávy;  znalost pracovně právních předpisů Charakteristika vykonávané funkce a odpověnost za: činnost správce bytového fondu (činnost v oblasti bytové politiky, komplexní zabezpeční agendy výměně bytů a přechodu nájmu bytů a vytvářní koncepce dalšho vývoje v této oblasti, zpracování nájemních smluv, stanovisek a podkladů pro výpověi z nájmu bytů či vyklizení bytů;  ekonomicky a hospodářky obhajitelný chod společosti (vč nákupu energií);  kompletní zajištění chodu tepelného hospodářtví (výroba, kogenerace, vyúčování). Nátup možý1. 7. 2015. Součátí písemné přhlášky k výběrovému řízení jsou: strukturovaný žvotopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech vč kontaktní adresy a telefonu;  výpis z evidence Rejstříku trestů(ne starší 3 měíce);  ověřná kopie dokladu o nejvyššm dosažném vzděání;  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném zněí. Přhlášky k výběrovému řízení doručt nejpozděi: do pátku 12. června 2015, 10.00 hod. na adresu MěÚČelákovice nebo předat do podatelny MěÚ Čelákovice. Obálku v levém horním rohu označt textem: „Výběrové řízení– zaměstnání– ředitel společosti Q-BYT, s. r. o.“ a adresou přihlašovaného. Kontakt + dalš informace: Ing. Josef Pátek, tel.: 326 929 177. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na funkci zrušt.