Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co vyplynulo z jednání pracovní skupiny k řešení havárie dne 8.2.2017

8. 2. 2017

Obdržel jsem níže uvedený text, který zřejmě bude zajímat mnoho občanů. Neuvádím svůj vlastní komentář neboť asi ani není potřeba.

....pod tlakem odpolední nedělní debaty na facebooku ve skupině Čelákovice starosta potvrdil v neděli večer (20. hodina) účast na 2. setkání pracovní skupiny dne 8.2.2017, která se konala dnes od 8 hodin. Co bylo diskutováno se dozvíte v textu níže. Nebylo možné probrat pravidla pro jednání a scházení pracovní skupiny, takže jsme při jejím svolávání závislí na vůli pana starosty. Tento text není zápis, ten jsme k odsouhlasení od pana starosty zatím neobdrželi.

Obstrukce s policií

V nedělní debatě na fecebooku ve skupině Čelákovice (kterou spravuje pan Pátek), starosta slíbil panu Havránkovi, že na jednání pracovní skupiny dne 8.2.2017 předloží důkazy o tom, že má vyjádření policie, na které se odvolával ve svých předchozích vyjádřeních a která brzdí postup dalších konkrétních kroků při řešení havárie ve školních prostorách.

Pan starosta na dotaz, jaké konkrétní vyjádření od PČR má, odpověděl: “Vyjádření nemám žádné.“

Kopie stanoviska společnosti Knauf, která posuzuje stav sádrokartonových konstrukcí (nejen havarovaných), nebyla poskytnuta, pí Čílová si vymohla možnost do něj alespoň nahlédnout. Toto chtěla část pracovní skupiny (rodiče + gymnázium) již 27.1., tehdy byl tento požadavek striktně odmítnut s tím, že stanovisko slouží jako podklad pro policejní vyšetřování. Závěrem posouzení spol. Knauf z 20.1.2017 je, že při montáži sádrokartonů nebyl dodržen technologický postup platný v roce 2001, kdy byla nástavba a sádrokartony prováděny.

Technické řešení

Místostarosta Sekyra informoval, že si město zadalo u 2 statiků posouzení sdk konstrukcí. Dle pracovní verze jednoho z nich má k dispozici informaci, že provedení sdk konstrukce není v pořádku. Město bude čekat na finální verzi posudku, aby se mohlo rozhodnout, jaké další kroky podnikne. Město si je vědomo toho, že je sdk konstrukce v mnoha ohledech nevyhovující, a proto se v prostorách 3.NP neučí. Město chce mít sdk konstrukci v souladu s dnešními normami z hlediska únosnosti a požární bezpečnosti. Dále sdělilo, že v případě nového návrhu skladby sdk konstrukce, který se bude odlišovat od původní projektové dokumentace, bude muset zahájit stavební řízení.

Paní Čílová informovala, že na výměnu sdk konstrukce není třeba stavební řízení (stavební povolení).

Náhradní prostory

Byl probrán aktuální stav náhradních prostor a sděleno pí ředitelkou Pehrovou, že potřebuje pro zajištění výuky v dopoledních hodinách další prostory - učebny. Gymnázium s ohledem na provozní možnosti (dozory, dodržení bezpečnosti žáků při přemisťování atp.) jde při zajišťování prostor a rozvrhu cestou minimálního přesunu žáků, přesouvají se učitelé. Tzn., v ideálním případě jsou děti jedné třídy po celou dobu výuky ne jednom místě (budově), a mezi budovami přechází jen učitelé.

Gymnázium a rodiče poukázali na neplnění nájemní smlouvy ze strany pronajímatele - města. Nájemce – Gymnázium má dle OZ v případě, že se jedná o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec užívat, právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc. Město zatím zajistilo jen malou část prostor odpovídající požadavkům na výuku celé třídy, podstatná část výuky probíhá v komerčních prostorech CMC. Město, ač bylo vyzváno, se nevyjádřilo, zda je připraveno nájem za tyto prostory hradit.

Setkání se jako host zúčastnila i ředitelka ZŠ Komenského paní Pechalová, která svým vystoupením ukázala, že nehledá možnost, jak další prostory poskytnout, ale hledá důvody, proč to nejde. Podporu má ve vedení odboru školství paní Vávrové, která svým vystoupením a postojem ukázala přítomným (nejen pedagogům),  jak vypadá deklarovaná  „vstřícnost“  vůči gymnáziu v reálných podmínkách.

Finanční závazky

Náklady vzniklé gymnáziu v souvislosti s havárií (škody, úprava a zajištění náhradních prostor a pomůcek pro výuku) a jejich úhrada zůstává nedořešena. Město neposkytne gymnáziu žádnou zálohu, má se s žádostí o zálohu plnění obrátit na pojišťovnu. Město vyzvalo gymnázium, ať si vyžádá navýšení provozních prostředků u svého zřizovatele (Kraje).

Rada města dne 14.2.2017

Paní ředitelka požádala, aby byla pozvána jako host na jednání Rady města dne 14.2.2017 a mohla se vyjádřit k bodům týkajících se důsledků havárie