Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bublinky ve Zpravodaji

5. 10. 2019

Články zveřejňované ve Zpravodaji Města Čelákovice mne často ohromují svým obsahem. Zvláště když pravidelně sledujete veřejné dění jste doslova překvapeni tou vlnou tsunami, která Vás někdy zavalí množstvím informací. Jen je trochu smůla, že si vedení našeho města nepamatuje co již občanům dříve sdělilo a obsah těch vln jsou jen mýdlové bubliny co se po čase rozplynou.

Prvním příkladem může být článek v zastupitelské aréně str.6 kde jsou osloveni představitelé stran zastoupených v zastupitelstvu s otázkou "Jste pro zpracování koncepce městské zeleně pro další období?". V r.2011 byl schválen Strategický plán rozvoje do r.2030 a v něm se dočtete na str.36 úkol zpracovat generel zeleně do 12/2014. Samozřejmě nic se neudělalo a tak se zeleň kácí a vysazuje bez koncepce. V r.2011 jsme se přihlásili do databáze měst využívajících moderní metody řízení tzv. Místní Agendu 21. Města zde zařazená se snaží o získání certifikace kvality veřejné správy a jak je z databáze vidět plány měst procházejí pravidelnými audity. Audity jsou veřejné a tak je jen těžko možné zadat cíl a nesplnit jej. V Čelákovicích jako jedni z mála žádný audit neděláme. Odpovědnou osobou je od r.2018 ing.Josef Pátek. Ten strategický plán nebyl dělaný "na koleně". Vyjadřoval výsledky roční práce pracovních skupin a veřejných setkání v Kulturním domě včetně dotazníku, který odevzdalo asi 700 občanů. Tedy bublinka 1, kecy, kecy kecy. 

Druhým příklad se nabízí v článku "Zapojte se do projektu rekonstrukce bývalé školy v Sedlčánkách" na str.7. Město prý bude ve spolupráci s ČVÚT hledat nové využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách. Zadání prý bude vycházet z potřeb občanů a doporučení odborníků z ČVÚT. Byl jsem v zastupitelstvu ještě za bývalého starosty p.Klicpery a o využití školy se hodně diskutovalo a dokonce bylo 17.6.2009 přijato usnesení zastupitelstva a dokonce byly zpracovány studie dodnes zveřejněné na internetových stránkách města  Od té doby (10 let se téměř nic neudělalo). Tedy abych byl přesný z iniciativy historika p.Špačka byla budova v r.2011 prohlášena kulturní památkou. Zastupitelstvo pod vedením ing.Pátka 4.11.2015 přijalo svým usnesením úkol pro vedoucí tehdejšího odboru rozvoje "Zadat zpracování projektové přípravy". 

Jen se povídalo a v zápise z jednání ZM 28.3.2018 je uvedeno : 

P.Janák - budova školy v Sedlčánkách - byl dokončen stavebně technický průzkum, viz usnesení 3.4 ze 4.11.2015?

Starosta - je zde usnesení ZM z r.2015, kde se zastupitelstvo seznámilo s výsledky ankety osadního výboru Sedlčánky k dalšímu využití budovy. ZM taktéž 4.11.2015 souhlasilo s kombinovaným využitím objektu. Zároveň ZM uložilo OSMI zahájit projektovou přípravu. Byla zadána objednávka stavebně-historického posouzení dne 17.3.2016, 12.5.2016 byla objednávka zaměření objektu, 1.7.2016 bylo odevzdáno stavebně-historické posouzení. 27.9.2016 bylo odevzdáno zaměření objektu, následně objednávka koordinační přípravy od OV architekti, v únoru 2017 objednávka stavebně technického posouzení od ČVÚT Kloknerův ústav, doplňující průzkum o stropní konstrukce a jejich prověření. Ten byl dodán 6.3.2018. Tím je prakticky dokončena předprojektová příprava a bude pokračovat veřejná zakázka na vlastní projektové práce.

Žádné veřejné zakázky jsme se však nedočkali. Při jednání ZM 7.5.2019 (viz příloha k jednání - dotazy občanů) na dotaz občana místostarosta Studnička odpověděl : budova školy byla zařazena do programu ETA, technologické agentury ČR, v rámci projektu „Efektivní navrhování udržitelných budov“. 31. 5. 2019 bude probíhat seminář, na kterém budou diskutovány  zkušenosti měst a obcí v ČR. V uplynulém týdnu byl rozeslán dotazník. Řešitelský tým je složen z různých osob se zaměřením na ekonomiku, sociologii, stavebnictví, veřejnou správu. V druhém pololetí 2019, pro město Čelákovice budou probíhat práce na zpracování projektu a metodiky vedoucí k zefektivnění zpracování zadávacích dokumentací a veřejných zakázek pro soutěže podobně zaměřených staveb.   

Opět bublinka 2. Kecy, kecy a jen kecy. Občané to nesledují a tak klidně slibujme a informujme. Pokaždé jinak.                         Kulturní památka chlouba Sedlčánek chátrá a nám to nevadí.Co vidíme? Jen další varianty nicnedělání.  

Příklad třetí  potkáme v článku "Setkání českých a maďarských partnerských obcí a měst v Budapešti". Dlouho již volám po uzavření partnerství s nějakým zahraničním městem, jak je to běžné u většiny měst ČR. Pravidelné výměny občanů partnerských měst pomáhají ve vytváření neformálních přátelských kontaktů. Vyjíždějí školáci, sportovci i různé spolky a města mají uzavřené partnerské smlouvy a vzájemně se o dění v partnerských městech informují. V Čelákovicích zatím vyjíždějí na výlety jen vybraní představitelé města a o nějakém partnerském městě Čelákovic ve Zpravodaji, nebo na internetu města ani slovo. Partnerská smlouva žádná, jen memorandum s výborem pro kulturu a obchod čínského města Cheng du. Zatím nevím o nějaké výměně se školou v Číně a nebo snad zájezdu sportovců. Velmi početná však byla v Číně skupina našich radních. Podobně to bylo před lety při pokusu o partnerství ve Švýcarsku a nebo Itálii. Jak vypadá taková smlouva o partnerství? Můžeme nahlédnout třeba v Poděbradech . O partnerských městech se dočtete např.v Nymburce, Brandýse - Staré Boleslavi, Litoměřicích , Chrudimi a jinde, 

Opět bublinka 3. Kecy, kecy a jen kecy. Realizace projektu podpořeného visegrádským fondem není partnerství měst. Ale do Zpravodaje dál pište co Vás právě napadne. 

Podobnými "bublinkami" jsme ve Zpravodaji, na zastupitelstvu i jinde od vedení města masírování měsíc co měsíc. Jistě je u seniorů v dobré paměti informace z r.2017 o záměru vystavět Domov seniorů s obrázky architektů (vynaloženo 600 tis.Kč). Již téměř 2 roky však není žádná další informace o vývoji přípravy. Letos jsme se dozvěděli o záměru zřídit senior taxi a dokonce byl rozeslán do všech rodin dotazník. Města v našem okolí tuto službu již většinou více než 1 rok provozují. V Čelákovicích senioři stále čekají. Mladí sportovci měli informace o připravovaném skate parku, kde se budou konat mistrovství ČR, ale nějak to vyšumělo. Kdo si pamatuje příběh o kouzelné lampě SMART CITY ? Lidé ze staré Jiřiny stále čekají na nové chodníky a komunikace slibované již několikáté volební období. Dělnické domky sice obdržely ve volbách 2010 slib od vládnoucí ODS vybudovat kanalizaci, ale již ani  ten písemný slib neplatí. 

Je štěstí, že Zpravodaj obsahuje i stránky o sportovních spolcích, školách, Routě i dalších spolcích. Zde čtu reálné informace bez bublinek a čtu je moc rád.