Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné jednání o koncepci dopravy

Na základě petice občanů a usnesení zastupitelstva bude 6.11.2018 od 18 hodin v Kulturním domě projednáno koncepce dopravy v Čelákovicích. Ve fotogalerii se podívejte na dokumenty dokladující současný stav výkupu pozemků pro obchvat města a neaktuální informace přinášené na internetových stránkách města. Zcela jinak informují v Lysé kde mají výbor zastupitelstva pro dostavbu obchvatu, který se schází již 3 roky téměř  každý měsíc. Srovnejte současný stav územního plánu na východ od hřbitova s výkresem koncepce dopravy rušícím obslužnou komunikaci napojující dopravu od Sedlčánek na obchvat. Z výkresu koncepce dopravy je možné vysledovat rozdělení obchvatu na etapu 1 (propojení na parkoviště) a na etapu 2. V případě realizace 1.etapy se významně navýší intenzita dopravy v ulici Jana Zacha. Z přiloženého výkresu katastrální mapy je zřejmé, že za 3 roky výkupu pozemků ro obchvat je již většina trasy vykoupená a tak je divné, že tato trasa podle koncepce dopravy by měla být dobudována až v 2.etapě. Pro první etapu není vykoupen ani jediný pozemek. Parkování je velkým problémem města a je tedy nepochopitelné, že v mapě připravovaných parkovišť Středočeského kraje (zdroj stránky kraje) nejsou Čelákovice uvedeny. Na mapě je uvedeno jak velké parkoviště se ve kterém městě připravuje (tj. kapacita parkovacích míst pro automobily a kola). Jsou zde uváděny i náklady včetně možných zdrojů financování.    

 

Fotografie