Jdi na obsah Jdi na menu
 


Udržitelný rozvoj

Základní principy udržitelného rozvoje

  1. propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní
  2. dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat
  3. kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu
  4. předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní
  5. prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských)
  6. kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život
  7. sociální spravedlnost - příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.
  8. zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak)
  9. vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím - zajišťujeme jim možnost života ve zdravém prostředí? Nebudou muset spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči?
  10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Moje připomínky k územnímu plánu

19. 4. 2016

není jich málo. Nejvážnější vadou návrhu je dle mého názoru snaha o zásah do vlastnických práv majitelů nemovitostí a to i v případech, kdy to není nutné.

 

Pane faráři toto jste tedy vážně přehnal.

12. 4. 2016

přehánějte dál, podobné dopisy tu budou stále a pokud máte jasný cíl, nic neměňte. Je hodně lidí co Vám drží palce.

 

Návrh územního plánu čeká na Vaše připomínky

18. 3. 2016

Jen do 29.dubna lze podat připomínky!!! Jeden z nejvýznamnějších dokumentů města bude teprve po připomínkách schopný konečného schválení. Záleží i na Vás, jaký územní plán budeme mít.

 

Jarní mini jarmark

16. 3. 2016

 

Cyklisté již v říjnu po cyklostezce do Toušeně

8. 3. 2016

 

Příklad hodný následování

7. 3. 2016

Projekt našich sousedů podporuje nizozemské království

 

Čestný doktorát z Oxfordu

3. 3. 2016

Získané ocenění je stejně hodnotné, jako čestná uznání pro hokejistu Jágra

 

STARÉ ČELÁKOVICE

29. 2. 2016

Historie Čelákovic, jak ji většina z nás nezná.

 

Čelákovice u Nehvizd

26. 2. 2016

Zajímavá diskuse o rozvoji našeho města. Zaostáváme a nebo to tak není?

 

Po třech letech příprav první výsledky

20. 2. 2016

hledá se projekt pro Čelákovice

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »