Jdi na obsah Jdi na menu
 


1720 seniorů nad 65 let a co jim nabízíme

Co se udělalo pro naše seniory a jaká je péče o seniory ve srovnání s okolními městy ?  Všeobecně je známo, že česká populace stárne. Počet seniorů se proto bude zvyšovat i v Čelákovicích . V roce 2020 má v Čelákovicích žít podle prognozy vývoje obyvatelstva ( zpracované pro město Čelákovice v r.2007 – střední varianta )  2416 občanů starších 65 let  tj. v porovnání se současností o 696 seniorů víc .

Pro potřeby pečovatelské služby byl v roce 1998 zrekonstruován dům v Kostelní ulici čp.26.  Společně se starší vilou v ulici Na Hrádku čp.462 mají celkovou kapacitu 38 lůžek. Kromě  pečovatelské služby města Čelákovice působí v našem městě i Farní Charita Neratovice s pečovatelskou a zdravotní službou.

V roce 2008 bylo usnesením zastupitelstva města rozhodnuto pořídit komunitní plán sociálních služeb . Dodnes se s jeho zpracováním nezačalo a Čelákovice tak zřejmě patří mezi poslední města stejné velikosti v ČR , která ještě komunitní plánování nezavedla.  

Rok 2012 byl v EU vyhlášen rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. S ohledem na tento fakt se nabízí otázky : Co víme o aktivitách pro seniory? Kolik nových lůžek je plánováno pro přibývající počet seniorů? Máme v plánu vybudování nějakých dalších zařízení pro seniory jako např.denní stacionář ( obdoba mateřské školky ) a kde vlastně jsou různé možnosti jinde běžné ( domovy seniorů, hospicová péče, krátkodobé pobytové služby, atd. )? Co chceme nabídnout seniorům pro jejich volnočasové aktivity?  Zkusme nahlédnout do sousedních měst a porovnávejme, co se dá všechno pro seniory udělat : 

ŘíčanyDomov Pod Kavčí skálou zřizovatel Středočeský kraj (od r.2001) 49 klientů DPS Senior (od r.1996) 99 bytů, Občanské sdružení Cesta integrace  odkazy, které by neměly  chybět  v našich městských stránkách, Říčanský stacionář-veřejná sbírka ( přípravy zahájeny 2012 )

ÚvalyDomov seniorů 47 klientů, odlehčovací služby, dobrovolnictví ve spolupráci s národním dobrovolnickým centrem Hestia od r.2010, Dům s pečovatelskou službou ( viz podmínky přijetí a nájemní smlouva )

Český BrodDomov pro seniory Anna 79 klientů  zřizovatel město obsahuje i sídlo pečovatelské služby (výroční zpráva 2011 uvádí podporu dobrovolnictví  a plán zakoupení rehabilitačních přístrojů např. rotoped , trenažer rukou,  v bodě 7 uvádí zprávu o provedených kontrolách v r.2011 a co bylo zjištěno např. inspekcí poskytování sociálních služeb),  Zvoneček Bylany../../koncepce rozvoje/pečovatelská služba/zvonecekbylany.c 83 klientů ( denní + týdenní stacionář ) Občanské sdružení Spirála pomoci – osobní asistence zdravotně postiženým osobám a seniorům, domácí zdravotní péče, psychologické poradenství, provoz taxi s plošinou, půjčovna pomůcek

Lysá nad Labem Domov na zámku 120 lůžek . Zřizovatelem krajský úřad. Již několik let se snaží o výstavbu nového domova pro seniory s denním stacionářem. Investorem je Středočeský kraj ( v současné době je stavba blokována soudním řízením ). Domov na zámku je velmi zastaralé zařízení kde je většina pokojů více lůžkových, ale pokud se týká náplně činností seniorů pak je zde mnoho inspirace.

Dřevčice - Domov pro seniory Dřevčický park od r.2010 soukromá investice, 103 klientů z toho 71 Domov seniorů, 21 Domov seniorů se zvláštním režimem a 12 lůžek Odlehčovací služby , Wellness, joga, rehabilitace

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Vyšší hrádek domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář, Česká katolická charita CHD Stará Boleslav – domov pro seniory, Dům s pečovatelskou službou Martinovská 940 + hygienické středisko pečovatelské služby Stará Boleslav ul.17.listopadu 1404 ( ve vnitřních pravidlech pečovatelské služby je dána možnost kontroly a hodnocení poskytování jednotlivých úkonů m.j. i pro členy sociální komise a zastupitele ). Azylový dům sv.Gerarda pro matky s dětmi zřizovatel Charita, Charita středisko Brandýs nad Labem osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením a seniory

NeratoviceDům kněžny Emmy  (od r.2001) zřizovatel město za finančního přispění státu  lůžek 87 domov pro seniory ( náklady 140 mil.Kč ) , denní stacionář , Farní charita Neratovice služby domácí zdravotní péče a ošetřovatelská péče na 11 místech Středočeského kraje 24 hodin denně , domácí sociální péče 7 až 19 hodin,  Dům s pečovatelskou službou Sv.Jakuba Neratovice-Libiš zřizovatel Charita Neratovice

Mukařov Domov pro seniory zřizovatel Charita Praha

Odolená VodaDům s pečovatelskou službou + denní stacionář zřizovatel Farní Charita Neratovice, foto beseda ve stacionáři

Obříství Denní stacionář a Dům s pečovatelskou službou Jana Křtitele zřizovatel Farní charita Neratovice

Čelákovice 2 domy s pečovatelskou službou o celkové kapacitě 38 lůžek , pečovatelská služba města Čelákovice cca 85 klientů v plné péči služby vy smyslu §6 vyhlášky č.505/2006 Sb. od 7 do 15 hodin pouze v pracovní dny a pečovatelská služba Farní Charity Neratovice 54 klientů služby od 7 do 19 hodin 7 dní v týdnu pro klienty Farní charita Neratovice pořádá každoročně setkání přátel a výlety v r.2011 Kersko a lázně Poděbrady.

Od r.2012 je platná nová koncepce péče o seniory tzv.“Dlouhodobá péče“ upřednostňující umístění seniorů v jejich domácím prostředí před pobytem v LDN. Farní Charita díky spojení sociální pečovatelské péče a zdravotní péče splňuje požadavky nové koncepce a její kvalita je od r.2009 certifikována ISO 9001 ( je druhou teréní službou s certifikací ISO ).

ZÁVĚR :

  1. Sociální služby poskytované v Čelákovicích nejsou ve srovnání s okolními obcemi na odpovídající úrovni, neboť nemáme Domov pro seniory a Domy s pečovatelskou službou svou kapacitou a vybavením neodpovídají moderním potřebám. V okolních městech Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Říčany, Neratovice, Český Brod, Lysá nad Labem jsou Domovy seniorů v nových,  a nebo v nově rekonstruovaných budovách , vybaveny tělocvičnami, rehabilitačním zařízením a klientům jsou zde poskytovány různé programy a to nejen 2 – 3x v roce jako v Čelákovicích.
  2. Město Čelákovice nemá zpracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb , který města již běžně mají ( Český Brod, Říčany, Neratovice , Lysá nad Labem) a nebo je ve stavu zpracování ( Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ). Při zpracování Komunitního plánu spolupracují zadavatel  + poskytovatel  + uživatel  a jedině při této spolupráci je vhodné určit další postup ve zlepšení sociálních služeb. Je však zřejmé, že je potřebné centralizovat pečovatelskou službu do jednoho místa a vybudovat chybějící Domov pro seniory neboť zájem seniorů je pokud možno zůstat i ve stáří v místě bydliště ( většina Domovů pro seniory v okolních městech upřednostňuje své občany).    
  3. Okolní města mají ( Brandýs, Neratovice, Český Brod, Odolená Voda, Obříství ),  a nebo plánují ( Říčany, Lysá nad Labem ) zřízení denního stacionáře  a v Domovech seniorů je většinou zřízena tzv. odlehčovací služba pro rodiny pečující o seniory s krátkodobou potřebou umístit seniora z důvodu dovolené nebo zdravotních problémů pečující osoby.
  4. Je nutné zabývat se péčí o seniory nejen ty umístěné v Domech s pečovatelskou službou, ale o všechny seniory. Dosavadní informace z této oblasti dávají jen málo podnětů , které mají v Čelákovicích v oblasti péče o seniory tradici (autobusové výlety na hrady a zámky, vánoční setkání v kulturním domě, kytice pro jubilanty ). Město by mělo iniciovat pomocí podpůrných grantů vznik nových zájmových aktivit pro seniory a propagovat zveřejněním na internetových stránkách města aktivity již existující ( např. výtvarné kurzy pro seniory dílny Labyrint – dotované městem, cvičení pro seniory ve Spring centru, celoživotní vzdělávání ve škole MILLS atd. ).  
  5. Kvalita a ekonomická efektivnost prostředků vynakládaných na pečovatelskou službu města jsou předmětem častých otázek. Nelze odpovědně říci, zda jsou některé stížnosti občanů oprávněné či nikoliv neboť neexistuje systém vnitřní kontroly a nejsou k dispozici žádné zprávy o provedené inspekci orgány státní správy. V porovnání s informacemi o poskytovaných sociálních službách v Čelákovicích a okolních městech lze konstatovat velmi úsporné až strohé informování občanů, které by bylo vhodné ihned změnit ve vstřícnější pojetí. S ohledem na význam pečovatelské služby a sociální práci vůbec doporučuji zveřejňovat každoročně výroční zprávu o stavu sociální péče v Čelákovicích.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Manipulace s veřejným míněním